Montaža

Ugradnja sočiva velikih baznih zakrivljenja zbog tehničkih ograničenja standardnih brusnih mašina ne uspeva baš uvek. Poverite izradu Vaših naočara našoj laboratoriji koja je opremljena sa najnovijom 3D tehnologijom frezanja (glodanja), koja omogućava optimalnu optičku i estetsku ugradnju AsSport i InLogic SPORT sočiva u najzahtevnije sportske ramove.

Karakteristike

Zašto izradu naočara poveriti nama:

  • Baza podataka sportskih ramova obrađena s CAD tehnologijom
  • Optimizacija dizajna sočiva prema formi i karakteristikama rama
  • Testirani modeli