Raspoloživi materijali: 

InLogic INDIVIDUAL

Personalizovan progresivni dizajn, optimalno prilagođen individualnoj vizuelnoj strategiji i prioritetima, kako optičkim tako i trendovskim. Sa najnovijom Free-Form tehnologijom, neograničenih mogućnosti, korisnik lakše ostvaruje dizajn po svojoj meri. Pogodan za sve one koji žele optimalan optički i estetski efekat.

»SEIKO-EPSON progressive digital surface«

Karakteristike dizajna:

  • asferični i atorični progresivni dizajn, proizveden po najnovijoj Free-Form tehnologiji (Seiko-Epson)
  • personalizacija dizajna temelji se na pet parametara 
  • polje za blizinu, područje za daljinu i progresivni kanal su oblikovani u skladu sa individualnim optičkim potrebama i estetskim potrebama korisnika
  • prirodan i čist vid u svim pravcima gledanja
  • obezbeđuje potpunu stabilnost tokom kretanja

 

Raspoloživi materijali: 

Pogodan za:

  • nove korisnike progresivnih sočiva, koji žele optimalno ugoditi svojim optičkim i estetskim potrebama
  • iskusne presbiope, koji su svesni prednosti individualnog progresivnog dizajna.
CR-39

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 355 nm

Standardan i izuzetno ekonomičan organski materijal, u optičkoj industriji u primeni više od šest decenija. S nanosom tvrdog sloja očvršćavamo površinu i sočivo štitimo od mehaničkih oštećenja. Efikasan, dobrih optičkih osobina i odlično se farba.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-10,50/+10,00
-10,00/+9,00
-8,00/+7,5
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 57
UV: 390 nm

Fotoosetljiva organska sočiva najnaprednije generacije. Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*). U zatvorenom prostoru potpuno transparentan. Nudi potpunu UVA, UVB  zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-9,25/+8,00
-8,75/+8,00
-8,50/+7,50
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses XTRActive

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 57
UV: 390 nm

Najtamnija fotoosetljiva Transitions sočiva za svakodnevno korišćenje. Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (90%*). Malo zatamnjena i u zatvorenom prostoru (15%). Dobro  tamnjenje i u vozilu (do 50%). Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-9,25/+8,00
-8,75/+8,00
-8,50/+7,50
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 380 nm

Polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaj od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Štiti od opasnih UVA (315-390 nm) i UVB (280-315 nm) zračenja. Omogućava preciznije i oštrije percepcije boja, a samim tim i komforno gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju  (jedrenje, ribolov, zimski sportovi...).  
Dostupno u zelenoj, sivoj i braon boji.
Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.
 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-7,50/+7,50
-7,00/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatDriveWear

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 45
UV: 390 nm

Fotoosetljivo polarizovano sočivo, namenjeno za sve sunčane naočare i odlično optičko rešenja za vozače, pomorce, sportske entuzijaste...  Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (od 40% do 80%), kako na svetlu u području vidnog spektra, tako i na svetlosti sa sadržajem UV zračenja. Štiti od neprijatnog bleštavila i obezbeđuje bolji kontrast u svim svetlosnim uslovima. Nudi potpunu UV zaštitu. Odlično potamni i u vozilu.

Dostupno u braon boji (braon pri potpunom zatamnjenju).

Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).

Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-7,50/+7,50
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTrivex

Indeks prelamanja: 1,530
Spec. tež.: 1,11 g/cm3
ABBE: 43
UV: 395 nm

Izuzetno konzistentan i tvrd organski materijal, praktično nelomljiv i zato je namenjen za zaštitne naočare. Otporan je na udarce i agresivne hemijske supstance. Lagan je, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Nudi 100% UV zaštitu.

Zbog svojih  osobina idealan je za naočare na šrafove i laks.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,75
-8,25/+8,50
-5,00/+4,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTrivex Transitions® lenses

Indeks prelamanja: 1,530
Spec. tež.: 1,11 g/cm3
ABBE: 43
UV: 395 nm

Izuzetno konzistentno fotoosetljivo organsko sočivo, otporno na udarce i agresivne hemijske supstance. Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i laks. Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*). U zatvorenom prostoru je potpuno transparentan. Nudi potpunu UVA, UVB  zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uticaja)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,25/+7,50
-8,00/+6,75
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,56

Indeks prelamanja: 1,560
Spec. tež.: 1,28 g/cm3
ABBE: 40
UV: 380 nm

Organsko sočivo srednjeg indeksa, optimalnih optičkih osobina i vrlo dobro se farba. Namenjeno za korekciju umerenih dioptrijskih vrednosti.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-10,00/+11,00
-9,50/+10,00
-5,00/+6,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPhoto 1,56

Indeks prelamanja: 1,560
Spec. tež.: 1,28 g/cm3
ABBE: 40
UV: 380 nm

Fotoosetljivo organsko sočivo srednjeg indeksa. Tamni brzo od 15% do 80%. Stepen zatamnjenja na debljem delu sočiva je neznatno jači nego na tanjem. Nudi potpunu UVA i UVB  zaštitu. Štiti od  neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon  boji .

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-8,00/+7,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42,5
UV: 400 nm

Stanjeno organsko sočivo višeg indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Namenjeno za korekciju većih dioptrijskih vrednosti. Nudi dobru UV zaštitu. Zbog svoje konzistentnosti i tvrdoće namenjeno je takođe za naočare na šrafove i laks, ali nije nelomljivo. Zbog svojih odličnih estetskih i optičkih predispozicija najčešće je optimalan izbor za sportske i sunčane naočare kao i naočare sa visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira.

S najnovijim postupkom  moguće ih je odlično farbati.  


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-12,75/+13,50
-12,25/+11,00
-9,50/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42
UV: 400 nm

Stanjeno fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije. Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*). U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno. Nudi potpunu UVA, UVB  zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja  zavisi od svetlosnih i  temperaturnih uslova)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,00/+10,00
-12,50/+10,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid 1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42
UV: 400 nm

Stanjeno polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaje od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Nudi 100% UV zaštitu. Omogućava precizno i oštrije raspoznavanje boja a samim tim i komfornije gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov, zimske sportske aktivnosti...).

Dostupno u sivoj i braon boji.

Ugradnja: sočiva  ugrađujemo u naočare po horizontalnim  oznakama (po osi 0-180°).

Naručivanje: kod cilindričnih sočiva obavezno navedite  ose cilindra.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,00/+10,00
-12,50/+10,00
-10,00/+9,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,67

Indeks prelamanja: 1,670
Spec. tež.: 1,35 g/cm3
ABBE: 32
UV: 380 nm

Izuzetno tanko organsko sočivo visokog indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Nudi dobru UV zaštitu.

Zbog svojih tehničkih osobina i estetskih predispozicija namenjen za korekciju visokih dioptrijskih vrednosti.

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-15,00/+14,00
-12,00/+10,00
-11,00/+8,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,67

Indeks prelamanja: 1,670
Spec. tež.: 1,35 g/cm3
ABBE: 32
UV: 400 nm

Izuzetno tanko fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije. Zatamnjuje brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*). U zatvorenom prostoru potpuno transparentno. Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)

 


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,50/+10,00
-12,00/+6,50
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,74

Indeks prelamanja: 1,738
Spec. tež.: 1,47 g/cm3
ABBE: 33
UV: 390 nm

Najtanje organsko sočivo do sada. Zbog svojih tehničkih i estetskih osobina namenjeno je za korekciju vrlo visokih dioptrijskih vrednosti, posebno negativnih.
Nudi dobru UV zaštitu.
Farbanje nije moguće.
 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-18,00/+18,00
-13,00/+10,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,74

Indeks prelamanja: 1,738
Spec. tež.: 1,47 g/cm3
ABBE: 33
UV: 390 nm

Najtanje fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije. Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*). U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno. Nudi potpunu UVA, UVB  zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih  uslova)

 

Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-15,00/+10,00
-12,00/+5,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoat