InLogic SOFT 

Tehnološki superioran progresivni dizajn, koji svakom korisniku pruža prirodan i oštar vid na sve razdaljine. Korisniku nudi ekstremno mekan prelaz iz daljine na blizinu, široko vidno polje za daljinu i optimalno raširen deo za blizinu. Pogodan za nove korisnike i iskusne presbiope.

»SEIKO-EPSON progressive digital surface«

 

 

Karakteristike dizajna:

  • asferični i atorični progresivni dizajn, izrađen sa najmodernijom Free-Form tehnologijom (Seiko-Epson)
  • korekcija u svim smerovima gledanja
  • mekan prelaz između vidnog polja za daljinu i vidnog polja za blizinu
  • vrlo široko vidno polje za daljinu
  • optimalno raširen deo za blizinu
  • široko optički čisto polje
  • obezbeđuje potpunu stabilnost tokom kretanja


Raspoloživi materijali: 

Pogodan za:

  • nove korisnike, koji žele brzo i udobno prilagođavanje na progresivni dizajn sočiva
  • iskusne presbiope, koji više vole superioran dizajn sa širokim vidnim poljem za daljinu i udobnim prelazom.
CR-39

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 355 nm

Standardan i izuzetno ekonomičan organski materijal, u optičkoj industriji u primeni više od šest decenija. S nanosom tvrdog sloja očvršćavamo površinu i sočivo štitimo od mehaničkih oštećenja. Efikasan, dobrih optičkih osobina i odlično se farba.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-10,50/+10,00
-10,00/+9,00
-8,00/+7,50
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 57
UV: 390 nm

Fotoosetljiva organska sočiva najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno transparentan.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja za


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-9,25/+8,00
-8,75/+8,00
-8,50/+7,50
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses XTRActive

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 57
UV: 390 nm

Najtamnija fotoosetljiva Transitions sočiva za svakodnevno korišćenje.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (90%*).
Malo zatamnjena i u zatvorenom prostoru (15%).
Dobro tamnjenje i u vozilu (do 50%). Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-9,25/+8,00
-8,75/+8,00
-8,50/+7,50
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 58
UV: 380 nm

Polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaj od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Štiti od opasnih UVA (315-390 nm) i UVB (280-315 nm) zračenja. Omogućava preciznije i oštrije percepcije boja, a samim tim i komforno gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov, zimski sportovi...).
Dostupno u zelenoj, sivoj i braon boji.
Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-7,50/+7,50
-7,00/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatDriveWear

Indeks prelamanja: 1,501
Spec. tež.: 1,32 g/cm3
ABBE: 45
UV: 390 nm

Fotoosetljivo polarizovano sočivo, namenjeno za sve sunčane naočare i odlično optičko rešenja za vozače, pomorce, sportske entuzijaste... Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (od 40% do 80%), kako na svetlu u području vidnog spektra, tako i na svetlosti sa sadržajem UV zračenja. Štiti od neprijatnog bleštavila i obezbeđuje bolji kontrast u svim svetlosnim uslovima. Nudi potpunu UV zaštitu. Odlično potamni i u vozilu.
Dostupno u braon boji (braon pri potpunom zatamnjenju).

Ugradnja: sočivo ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva uvek navedite ose cilindra.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-7,50/+7,50
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTrivex

Indeks prelamanja: 1,530
Spec. tež.: 1,11 g/cm3
ABBE: 43
UV: 395 nm

Izuzetno konzistentan i tvrd organski materijal, praktično nelomljiv i zato je namenjen za zaštitne naočare. Otporan je na udarce i agresivne hemijske supstance. Lagan je, odličnih optičkih osobina i dobro se farba.
Nudi 100% UV zaštitu.

Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i laks.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,75
-8,25/+8,50
-5,00/+4,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTrivex Transitions® lenses

Indeks prelamanja: 1,530
Spec. tež.: 1,11 g/cm3
ABBE: 43
UV: 395 nm

Izuzetno konzistentno fotoosetljivo organsko sočivo, otporno na udarce i agresivne hemijske supstance. Zbog svojih osobina idealan je za naočare na šrafove i laks.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru je potpuno transparentan.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu.
Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uticaja)


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,25/+7,50
-8,00/+6,75
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,56

Indeks prelamanja: 1,560
Spec. tež.: 1,28 g/cm3
ABBE: 40
UV: 380 nm

Organsko sočivo srednjeg indeksa, optimalnih optičkih osobina i vrlo dobro se farba.
Namenjeno za korekciju umerenih dioptrijskih vrednosti.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-10,00/+11,00
-9,50/+10,00
-5,00/+6,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPhoto 1,56

Indeks prelamanja: 1,560
Spec. tež.: 1,28 g/cm3
ABBE: 40
UV: 380 nm

Fotoosetljivo organsko sočivo srednjeg indeksa.
Tamni brzo od 15% do 80%.
Stepen zatamnjenja na debljem delu sočiva je neznatno jači nego na tanjem.
Nudi potpunu UVA i UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji .

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-8,50/+8,00
-8,00/+7,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42,5
UV: 400 nm

Stanjeno organsko sočivo višeg indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba. Namenjeno za korekciju većih dioptrijskih vrednosti.
Nudi dobru UV zaštitu.
Zbog svoje konzistentnosti i tvrdoće namenjeno je takođe za naočare na šrafove i laks, ali nije nelomljivo. Zbog svojih odličnih estetskih i optičkih predispozicija najčešće je optimalan izbor za sportske i sunčane naočare
kao i naočare sa visokim stepenom horizontalne zakrivljenosti okvira.
S najnovijim postupkom moguće ih je odlično farbati.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-12,75/+13,50
-12,25/+11,00
-9,50/+7,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42
UV: 400 nm

Stanjeno fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.

Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja zavisi od svetlosnih i temperaturnih uslova)


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,00/+10,00
-12,50/+10,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatPolaroid 1,60

Indeks prelamanja: 1,600
Spec. tež.: 1,30 g/cm3
ABBE: 42
UV: 400 nm

Stanjeno polarizovano organsko sočivo, koje eliminiše odsjaje od horizontalnih površina i sprečava neprijatno bleštavilo. Nudi 100% UV zaštitu.
Omogućava precizno i oštrije raspoznavanje boja a samim tim i komfornije gledanje. Namenjeno za sve aktivnosti napolju (jedrenje, ribolov, zimske sportske aktivnosti...).

Dostupno u sivoj i braon boji.

Ugradnja: sočiva ugrađujemo u naočare po horizontalnim oznakama (po osi 0-180°).
Naručivanje: kod cilindričnih sočiva obavezno navedite ose cilindra.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,00/+10,00
-12,50/+10,00
-10,00/+9,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,67

Indeks prelamanja: 1,670
Spec. tež.: 1,35 g/cm3
ABBE: 32
UV: 380 nm

Izuzetno tanko organsko sočivo visokog indeksa, odličnih optičkih osobina i dobro se farba.
Nudi dobru UV zaštitu. Zbog svojih tehničkih osobina i estetskih predispozicija namenjen za korekciju visokih dioptrijskih vrednosti.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-15,00/+14,00
-12,00/+10,00
-11,00/+8,00
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,67

Indeks prelamanja: 1,670
Spec. tež.: 1,35 g/cm3
ABBE: 32
UV: 400 nm

Izuzetno tanko fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Zatamnjuje brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih uslova)Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-13,50/+10,00
-12,00/+6,50
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatHi-1,74

Indeks prelamanja: 1,738
Spec. tež.: 1,47 g/cm3
ABBE: 33
UV: 390 nm

Najtanje organsko sočivo do sada. Zbog svojih tehničkih i estetskih osobina namenjeno je za korekciju vrlo visokih dioptrijskih vrednosti, posebno negativnih.
Nudi dobru UV zaštitu.
Farbanje nije moguće.


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-18,00/+18,00
-13,00/+10,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoatTransitions® lenses 1,74

Indeks prelamanja: 1,738
Spec. tež.: 1,47 g/cm3
ABBE: 33
UV: 390 nm

Najtanje fotoosetljivo organsko sočivo najnaprednije generacije.
Tamni brzo i ravnomerno po celoj površini (80%*).
U zatvorenom prostoru potpuno je transparentno.
Nudi potpunu UVA, UVB zaštitu. Štiti od neprijatnog bleštavila.
Dostupno u sivoj i braon boji.

(*stepen zatamnjenja je zavisan od svetlosnih i temperaturnih  uslova)


Raspon proizvodnje:
Φ65 Φ70 Φ75
-15,00/+10,00
-12,00/+5,00
/
Površinska obrada:
HC TOPcoat IONcoat