Korekcijske leće sa zalihe

U ovoj kategoriji nalaze se podaci o gotovim korekcijskim lećama sferične izrade.

Zaliha obuhvaća jednožarišne organske i jednožarišne mineralne leće.